ÜGYESEN Egyesület


Levelezési címünk:
9482 Nagylózs, Arany J. u. 2.
Tel.: 06-20-545-9005

Nevünk mozaikszó:

Ügyes Gyerekek
Eleven Seregének
Egyesülete Nagylózson

Hagyománnyá vált programjaink:
Húsvéti Játszóház
Nyári Kézmű
vestábor
Karácsonyi Játszóház
Jézuskaváró Játszóház

Szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényeinken, tagjaink sorában, vagy támogatóink között.

Támogatásaikat, mint pl. az adó 1%-ának felajánlását pedig szívből köszönjük!

Adószámunk:  18972089-1-08Az egyesületről néhány szó:

Az ÜGYESEN Egyesület 2000-ben alakult és 2003-ban lett hivatalosan bejegyezve. A szervezet célja: a gyerekek életminőségének javítása, az ifjúság testi-, lelki és szellemi nevelése, szabadidős tevékenységének fejlesztése, kulturális rendezvények szervezése, hagyományok ápolása, népi- és moderntánc szervezetek támogatása, játszóházak, kézművesnapok és táborok, kirándulások szervezése.
 
A jelenleg 39 főből álló tagság a tagdíjakból, önkormányzati támogatásból, az adó 1% visszautalásból és pályázatok segítségével finanszírozza működését és az általa szervezett programokat.
 
Hagyományos programjaik: játszóházak Húsvét előtt, Advent idején és Karácsony napján, a Nyári Kézműves és Tánc Tábor, a szeptemberi Szalmabáb verseny, és a téli Szeretet Ruhavásár, melynek bevételéből ajándékcsomagokat készítenek azoknak a Nagylózson működő Időskorúak Otthonában lakó időseknek, akiket senki nem látogat.
A gyerekek szabadidő-eltöltésének színesítéséhez, minőségének emeléséhez készíttettek már szabadtéri óriás sakktáblát, homokozóházat, szalonnasütőt. Pályázat segítségével megújult a régi játszótér, az óvodával szembeni zöld területen kis játszótér épült sétautakkal és a focipálya labdafogó hálókat és fedett kispadokat kapott, továbbá a székhelyként is funkcionáló Kultúrterem új széket és asztalokat kaphatott.
A szervezett papírgyűjtés és szemétszedés, a közterek szépítésében vállalt segítségnyújtás (melyet a gyerekek bevonásával végeznek), nemcsak a helyi identitást, de a gyerekek lakókörnyezethez kapcsolódó felelősségtudatát is erősíti.
Az egyesület 2012-től tagja az Alpokalja-Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesületnek.
 
Több táncolni vágyó gyerekcsoportot is segített az egyesület fennállása óta. Kezdetben néptánc-, majd mazsorett-, később moderntánc csoportja volt az egyesületnek, mely az ovis korosztálytól kezdve a középiskolásokon át a szülőket is „táncoltatta”.
A nagylózsi fiatalok számára fontos a közösség, ahogy a helyi közösségnek is nagyon fontos a huszonéves korosztály. Ezért is szeretné az ÜGYESEN Egyesület segíteni e pályázat benyújtását és az ötletek megvalósítását. 


HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ 2017. 04. 01.ADVENTI JÁTSZÓHÁZ 2015.

További fotók az Életképek/ Húsvéti Játszóház 2015 mappában                                                                 2014.
Jézuskaváró Játszóház a Kultúrteremben

2014. december 24-én, 15 órától 17 óráig


Pintér Józsefné Erzsi néni vezetésével.

Szeretettel várunk minden gyermeket és felnőttet!
ÜGYESEN EgyesületDecember 3-5. SZERETET RUHAVÁSÁR a Kultúrteremben.
A bevételből Szeretetcsomagokat állítunk össze az ünnepeket egyedül töltő idősek számára.

Szeptember

SZALMABÁBVERSENY
AugusztusNYÁRI TÁNCTÁBOR  július 31-augusztus 2. Jelentkezni Ilyés Alexandra tánccsoport-vezetőnél.

Nagylózs Község Önkormányzatának segítségével az ÜGYESEN Egyesület 2.999.968 Ft támogatást nyert a Darányi Ignác Terv keretein belül az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap közreműködésével "Ebergőc és Nagylózs közösségeinek kulturális közeledése " pályázat megvalósításához. 100 db széket, 10 db asztalt és egy asztalszállító kocsit vásároltunk a Kultúrterembe, továbbá operett-előadásokat szerveztünk az ebergőci Nyárbúcsúztatóra és a nagylózsi Idősek Napi Ünnepélyre. Roll-up, plakát és szórólap is készült.


Április


Február és március:
2014. 02.22.


       

                                               

Nagylózs Község Önkormányzatának segítségével az ÜGYESEN Egyesület 10.783.795 Ft támogatást nyert a Darányi Ignác Terv keretein belül az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap közreműködésével "Közösségerősítő fejlesztések Nagylózs községben " pályázat megvalósításához. Megújul ezáltal a régi játszótér, az óvodával szembeni zöld területen kis játszótér épül sétautakkal és a focipálya labdafogó hálókat és fedett kispadokat kap.Az óvodával szembeni füves területen megkezdődtek a munkálatok. A sétautak már megvannak...


 


 
Egyesületünk 2001-ben alakult és 2003-ban vált hivatalosan bejegyzetté azon gondolatok által vezérelve, hogy a Nagylózson élő gyerekeknek és ifjaknak új perspektívákat mutassunk, melyek valahol a számítógépet rejtő szoba falain kívül, de az Üveghegyen innen találhatóak. Az egykor számunkra annyi örömöt adó, pezsgő ifjúsági élet visszavarázsolásán fáradozunk. Magot szórni is szeretnénk, mely igényt terem: a színvonalas közösségi életre, a barátokkal eltöltött élettel teli életre.

Az alapszabályban meghatározott célunk:
a Nagylózson élő gyerekek életminőségének javítása, különös tekintettel az ifjúság testi-, lelki-, és szellemi nevelésére.
 A gyerekek szabadidős tevékenységének fejlesztése, kulturális rendezvények szervezése, népművészeti és a helyi hagyományok
ápolása. Korszerű eszközök és berendezések beszerzése, működtetése.

Az alapítók elsősorban anyukák és nagymamák, akik az éves tagdíj fizetésével és munkájukkal teszik lehetővé az egyesület működését.
Nagylózs Önkormányzata fő támogatónk, de az Egyházközségnek, Általános Iskolának, Óvodának, helyi egyesületeknek és a falu lakosságának is sokat köszönhet egyesületünk, legyen szó teremről, berendezésről, vagy egy kosár almáról.

 
Igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeket, melyek segítségével elsősorban új eszközöket szerzünk be,vagy tevékenységeinket bővítjük.
 
 


Működésünkről röviden:

Az ÜGYESEN Egyesület
20 aktív és 20 pártoló taggal működik jelenleg.
Elnökségünk négytagú: elnök, elnök-helyettes, titkár és pénztáros tisztségekkel.
 
A tagok éves tagdíjat fizetnek (1000 Ft/év) és munkájukkal segítik az egyesület tevékenységeit.
 
A nagylózsi Önkormányzat biztosítja számunkra a játszóházak helyszíneit és évente 50.000 Ft-ot ad működésünk segítésére. Székhelyünk is önkormányzati tulajdon: a Kultúrterem.
További bevételeink a számunkra felajánlott adó 1%-okból és pályázatokból származnak.
 
Egyesületünk 2010 novemberében vált közhasznúvá.

      Minden évben megrendezzük székhelyünkön (néha újdonságokkal felváltva) a Húsvéti és a Karácsonyi Játszóházat, melyek az ünnepek előtt lehetőséget adnak ajándéktárgyak és dekorációk készítésére a gyerekek, szüleik és minden érdeklődő számára. Itt lehetőség van azok bemutatkozására is, akik táncolni, vagy zenélni tanulnak Nagylózson.
      Ugyancsak minden év december 24-én Jézuskaváró Játszóház foglalja le a kicsiket a Falumúzeumban addig, míg otthon az „angyalok szorgoskodnak”.
      Majdnem minden nyáron tábort szervezünk a gyerekeknek, ahol a kézművesség mellett a közeli szépségeket, értékeket is megláthatják a résztvevők és táncolni is tanulhatnak.
 
Egyesületünk munkájáról szórólapokat is készítünk, melyek nemcsak számunkra nyújtanak összefoglalást, hanem a falu lakosságának és a rendezvényeken résztvevőknek is.


Előző évi tevékenységeink