Nagylózs Község honlapja

Pálinkafőzők figyelem!

Tisztelt Adózók!

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény, magánfőzésre vonatkozó szabályai módosultak.
A módosítás értelmében a magánfőző a desztillálóberendezés beszerzését köteles bejelenteni, a beszerzést követő 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.(Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Nagylózsi Kirendeltsége).
A magánfőzőnek a tárgyévet követő év január 15-éig a magánfőzött párlat utáni adóbevallási és fizetési kötelezettséget kell teljesíteni a lakóhely szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság felé. Ezt a kötelezettséget először 2016. január 15-ig kell teljesíteni, a 2015. évben előállított párlat után. A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1.000,-Ft.
Az önkormányzati adóhatóság felé a fentiek szerint teljesítendő bejelentés és adóbevallás az önkormányzat honlapján (www.nagylozs.hu), és az önkormányzati hivatalban beszerezhető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a tárgyévben főzött párlat mennyisége meghaladja az 50 litert, akkor a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
Nagylózs, 2015. november 13.

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal


lakosság / fő
1027
terület / km²
19.25
irányítószám
9482
körzethívószám
99