Nagylózs Község honlapja

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Cím: 9482 Nagylózs
Kossuth u. 23.

Egyesületünk honlapja: http://www.otenagylozs.hu

Parancsnok: Marton Árpád

Adószám: 18536096-1-08

A jubelum alkalmából megjelet könyvből:

“Az önkéntes tűzoltóságok fő feladata kezdetben a már kitört tüzek tovaterjedésének megakadályozása, illetve eloltása volt.
Az akkori igen tűzveszélyes építkezési mód, a gondatlanság, az ismeretek hiánya, a gyújtogatás, stb. számos nagy kárértékű tüzet okozott.

A tűz elleni harcot vállaló önkéntes tűzoltók gyakran a férfias helytállás kimagasló példáit szolgáltatták.

A régi idők hatalmas tűzvészei során a kezdetleges tűzoltási viszonyok miatt számos önkéntes tűzoltó mások életének és vagyonánakmentése közben a sajátját kockáztatta, vagy vesztette el. Hosszú a tűzesetek és a hőstettek sora. Akik végrehajtották, nem tartottak igényt az elismerésre, vagy a jutalomra, sokuknak az idők folyamán a neve is feledésbe merült.
Az önkéntes tűzoltók hűen teljesítették emberbaráti kötelességüket az ismert jelmondat szerint:

“Ha dúl a bősz elem,
E hármat ne feledd:
Erős kar, bátor szív, testvéri szeretet!
Jutalmad ez legyen: betöltéd tisztedet.”

Sopron vármegye városai, községei élenjártak tűzvédelmük biztosításában. A vármegyei tűzoltó szövetség 1902. évi jelentése szerint:
“A tűzoltóügy fejlesztése most már annyira előrehaladott, hogy a vármegyének egy községe sincsen, amelyben a tűzoltó testület ne volna szervezve…”
1889. óta Nagylózs is ezen községek közé tartozik.”    /Lajtai József alezredes Sopron Városi tűzoltóparancsnok/

“Az egyesület története:

A történetírók Loós-t a legrégebbi kastélyos mezővárosként emlegetik. 1769-ben a mezőváros fele leégett. Lehet, hogy talán éppen ez az esemény késztette a falu lakóit arra, hogy a tűz megelőzésére gondot fordítsanak.

A levéltári iratok között megtalálható. hogy Nagylózson már 1886-ban is működött önkéntes tűzoltó egylet. Ezt bizonyítja az is, hogy az egyesületnek 40 éves fennállására 1926-ban zászlót adományoztak. A zászlószentelés a kastély parkjában ünnepélyes keretek között történt. A zászlóadományozó zászlóanya: báró Solymosy Ödönné, zászlótartó Kardos Dezső, kürtös Molnár István volt.


lakosság / fő
1027
terület / km²
19.25
irányítószám
9482
körzethívószám
99